Magia

 Joka paikkaan on sitoutunut energiaa. Sitä löytyy ilmasta, maaperästä, vedestä, puista, kasveista ja eläimistä. Se aiheuttaa mitä oudoimpia ja selittämättömimpiä ilmiöitä. Jotkut kykenevät manipuloimaan näitä energioita, ja tätä energioiden manipuloimista kutsumaan magiaksi.
 Magian taitaminen ei ole kovinkaan yleinen taito, vain murto-osa kansasta pystyy siihen. Tämä vaatii synnynnäisen lahjan sekä paljon harjoittelua. Vain yksinkertaisten loitsujen tekeminen onnistuu ilman synnynnäistä taitoa. Haltiat ovat magian käyttäjistä tehokkaimpia, mutta sitä tavataan myös faurroilla ja kääpiöillä. Örkeillä magiaa tavataan vähiten.
 Magian taitaminen on erikoisuus, joten se tuo mukanaan mahdollisuuden korkeampaan statukseen, mutta voi herättää myös kateellisuutta tai suoranaista vihaa. Niin kuin sanottu, magia on synnyinlahja, ja jokainen voi itse päättää, mihin lahjansa käyttää.

 Seuraava on lista magian yleisimmistä esiintymismuodoista sekä lyhyt selitys niistä ja niiden rajoituksista. Jos mielessäsi on jokin magian osa-alue, jota et löydä listasta, kysy siitä rohkeasti vieraskirjan puolella!

Elementtien hallinta

 Kaikki tuntevat peruselementit: ilma, vesi, tuli ja maa. Elementtien hallinta tarkoittaa käytännössä kyseisen elementin liikuttamista ja manipuloimista ajatuksen ja usein erilaisten apuliikkeiden avulla. Esim. materian liikuttaminen, lämpötilan muokkaaminen, koostumuksen muokkaaminen. Tämä on kaikista magianaloista yleisintä ja tunnistettavinta magiaa. Lähes kaikki magian hallitsijat kykenevät hallitsemaan jotain elementtiä.
 Elementin hallitsija ei voi luoda materiaa tyhjästä, esimerkiksi vettä hallitsevan täytyy saada vesi ympäristöstään. Ainoan poikkeuksen tähän tuo tuli, jonka luomisen voi oppia harjoittelemalla.
 Peruselementeistä yksi henkilö voi hallita vain yhtä. Poikkeuksen tekevät velhot, jotka voivat harjoittelemalla oppia hallitsemaan kahta tai jopa kaikkia peruselementtejä, mutta tämä vie paljon aikaa.
 Elementin hallintaa voi opetella yleisesti, jolloin osaa jonkin verran jokaista elementin osa-aluetta. Kuitenkin, joillain on taipumus hallita vain tiettyä osaa elementistään. He kykenevät erittäin hyvin jonkin erikoisemman elementtinsä osan hallintaan, mutta muilta alueilta osaavat vain perusteet. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi jää, salamat (sähkö) ja laava.

Valon ja pimeyden hallinta

 Valo ja pimeys ovat erikoisia elementtejä. Niitä tavataan hyvin harvalla, Aldemerassa näiden kahden hallitsijoita on yhteensä alle sata. Valo ja pimeys ovat voimakkaita ja myös vaarallisia elementtejä, vaarallisia niin käyttäjälle itselleen kuin ympäristölleenkin. Ne ovat lähtemätön osa käyttäjäänsä ja ne voivat väärin käytettyinä riuduttaa tai tuhota hallitsijansa. Valon ja pimeyden käytön oppiminen vie moninkertaisesti sen ajan, mitä tavallisen elementin hallinnan oppimiseen menisi. Jotkut opettelevat koko ikänsä, toiset taas välttävät elementtinsä käyttöä muuta kuin ehdottomissa hätätilanteissa niiden arvaamattoman luonnon vuoksi. Monissa tapauksissa on melkein oikeammin sanottu, että elementti hallitsee käyttäjäänsä, eikä toisinpäin.
 Valon tai pimeyden lisäksi yhdellä henkilöllä voi myös olla jokin toinen elementti. Lahja hallita valoa tai pimeyttä ilmenee myöhemmin kuin tavallisia elementtejä. Yksi henkilö ei kuitenkaan voi hallita valoa sekä pimeyttä.
 Hahmosi voi hallita valoa/pimeyttä vain, jos olet kysynyt ylläpitäjältä luvan.

Synnynnäiset ominaisuudet

 Joskus syntynyt kansalainen omaa jonkin oudon ominaisuuden, jota ei voi selittää muuten kuin henkilön oman energian olemassaololla. Tätä ominaisuutta henkilö ei pysty välttämättä tietoisesti hallitsemaan, vaan muokkautuu esim. tunteiden mukaan. Synnynnäisen ominaisuuden ja magiantaitamisen raja on hämärä, eikä aina pysty sanomaan milloin kyse on ominaisuudesta ja milloin magiasta. Jos ominaisuus on tietoisesti käytettävissä, on sen käyttöä harjoiteltava niin kuin magiaakin. Synnynnäisen ominaisuuden omaaminen ei tarkoita että taitaisi magiaa eikä toisinpäin.
 Synnynnäisiä ominaisuuksia ovat esim. seuraavat: silmien värin vaihtuminen tunteiden mukaan, elollisten olentojen energioiden aistiminen, tavallista korkeampi/matalampi ruumiinlämpö, tavallista herkemmät aistit, unissakävely (eli toisten unissa vierailu tai niihin vaikuttaminen tietoisesti), tapahtumien ennalta-aavistaminen (selvännäkö) ja/tai enneunet, hidastunut/nopeutunut ikääntyminen, ajatuspuhe (ts. telepatia) jne.

Loitsut ja kiroukset

 Loitsut ja kiroukset ovat käytännössä ympäröivän energian hallintaa sanojen avulla. Sanat ovat muinaista kieltä, jonka juuret ovat jossain syvällä Aldemeran historiassa. Kukaan ei itseasiassa tiedä, mistä loitsujen ja kirousten muinainen kieli on saanut alkunsa.
 Loitsut ovat kirouksia heikompia ja yksinkertaisempia. Helpoimpia loitsuja kuka tahansa voi käyttää ilman synnynnäistä lahjaa. Monimutkaisemmat loitsut taas vaativat synnynnäisen lahjan ja joitain pystyvät langettamaan vain velhot. Loitsimissanojen määrä vaihtelee loitsun voimakkuuden mukaan muutamasta sanasta kymmeniin. Loitsuja ovat esimerkiksi pienen paineaallon synnyttäminen, valaisevan energiapallon (valopallon) synnyttäminen, kutsumisloitsu (jonkin esineen kutsuminen luokseen samasta tilasta) jne.
 Kiroukset ovat loitsuja, joiden tarkoitus on vahingoittaa toista olentoa. Kiroukset jakautuvat kahteen kastiin: hetkelliseen ja pysyvään. Hetkellisten kirousten tarkoitus on vahingoittaa uhria tietyn ajan sisällä. Hetkelliset kiroukset voivat kestää muutamasta sekunnista muutamaan vuoteen ennen kuin katoavat. Pysyvät kiroukset ovat hetkellisiä runsaasti monimutkaisia, ja niitä kykenevät langettamaan vain voimakkaimmat velhot. Nämä kiroukset tulevat seuraamaan uhriaan koko noiden eliniän, joskus jopa periytyen seuraaville polville (esimerkki tällaisesta kirouksesta: vampirismi). Kirousten loitsimissanat vaihtelevat kirouksen voimakkuuden mukaan muutamasta kymmenestä sataan. Näin ollen varsinkin voimakkaan kirouksen langettaminen voi kestää useita minuutteja ja vaatia erityisen rituliaalin.

Hahmonvaihdos

 Hahmonvaihdos tarkoittaa fyysisen kehon vaihtamista synnyinkehostaan joksikin toiseen. Tämäkin on synnynäinen ominaisuus, mutta kaikki potentiaalin omaavat eivät saa ikinä tietää sitä. Jos omaa toisen kehon, sen herättäminen tietoisesti tapahtuu pitkillä meditointi- ja itsetutkiskeluprosesseilla. Usein toisen kehon löytäminen tapahtuu vaaran kautta, toisin sanoen suuressa vaarassa toinen keho herää pelastakseen omistajansa.
 Käytännössä useamman kehon omistaja voi tietoisesti (tietysti tarpeeksi harjoiteltuaan) vaihtaa fyysistä olomuotoaan kehojen välillä. Tämä muutos tapahtuu miltein välittömästi, ja on hyvin epätavallista, että joku pystyisi keskeyttämään muutoksen puolväliin tai tuomaan vain osia toisesta kehostaan esille. Kehot ovat kytköksissä toisiinsa, joten jos esimerkiksi haltia saa haavan kettukehossa ollessaan, siirtyy vaurio muodonmuutoksessa myös haltiakeholle. Jokaisella valtalajilla voi olla toinen keho, mutta tämä toinen keho ei voi olla toista valtalajia. Yleisimmät toiset kehot ovat jotain metsäneläimiä ja joskus harvoin esimerkiksi susilohikäärmeitä tai aarnikotkia. Toisessa kehossaan henkilöt pystyvät ymmärtämään muita kyseisen lajin edustajia ja ja myös puhumaan synnyinkehossaan tuntemia kieliä.

Takaisin ylös