Henkimaailma

 Maailma koostuu kahdesta eri osasta: materiasta ja energiasta. Materiaa on kaikki fyysinen, ja energia antaa ”elämän” materialle. Aldemera sijaitsee materiaalisessa maailmassa, joka on jatkuvasti energiamaailman vaikutuksen alla. Materia- ja energiamaailma ovat kuin valtameri ja manner – ne eivät kohtaa monessakaan paikkaa, mutta jatkuvasti vaikuttavat toisiinsa.
 Materiaali- ja energiamaailma ovat tiukasti yhteyksissä, vaikkakin niin materiaalisten kuin energiasta koostuvien olentojen vaikuttaminen tietoisesti vastakkaiseen maailmaan on harvinaisempaa. Materiaalisen olennon vaikutus energiaan tapahtuu sielun kautta, ja tätä kutsutaan magiaksi. Elementtimagiakin tapahtuu energian välityksellä ja näin ollen vaikuttaa energian virtaukseen, vaikka niin energian käyttäjä kuin kohde ovat materiaalisia. Osa energiasta koostuvista olennoista puolestaan pystyvät asettumaan materiaalisiin asioihin, kasveihin ja esineisiin, ja vaikuttamaan niihin. Käytännössä energinen olento voi oleskella materiaalisessa maailmassa, mutta materiaalinen olento ei ikinä voi astua energiamaailmaan. Materiaalinen olento voi parhaimmillaan vain aistia energiavirrat ja henkiolennot.
 Aikoinaan Aldemeralla vallitsi energiatasapaino, kun energia sai virrata vapaasti. Kuitenkin, magian käyttö on näiden energiavirtojen luonnollista virtausta häirinnyt, mikä on johtanut jatkuvaan epätasapainoon. Epätasapaino on aikoen saatossa vaikuttanut esimerkiksi kasvien ja eläinten huonoon vointiin tai jopa sukupuuttoon, äärimmäisiin sääolosuhteisiin ja vaarallisiin tauteihin materiaalisessa maailmassa.

Huom! Energiaan ja ”henkimaailmaan” liittyvä tieto ei ole yhdenkään hahmon yleisessä tiedossa. ”Tieto” on usein vain luuloihin tai huhupuheisiin pohjautuvia uskomuksia hengistä ja energiamaailmasta. Aikojen saatossa usea maagi ja tiedemies on yrittänyt tutkia energian luontoa ja sen vaikutusta materiaalimaailmaan, sekä henkiolentoja. Tiedonmurusia heidän tutkimuksistaan löytyy vähän, eikä niitä löydy helposti edes aktiivisella etsimisellä.

Termistöä

Henkiolento - Yleisesti käytetty nimitys pelkästään energiasta koostuvista olennoista. Vain pieni murto-osa kaikista henkiolennoista on tekemisissä materiaalisen maailman kanssa.

Puolhenkiolento - Olento, jolla on selkeä materiaalinen/energinen keho ja elinkaari, mutta vahvat yhteydet myös toiseen maailmaan. Esimerkiksi materiaalisen kehon omaava puolhenkiolento voi nähdä tai aistia henkiolentoja ja kommunikoida noiden kanssa. Miltein kaikki puolhenkiolennot ovat kuolleet sukupuuttoon tai hävinneet energian epätasapainon takia.

Sielu - Energiamassa, joka antaa elämän materiaalisille olennoille. Mitä suurempi olento ja korkeampi älykkyys, sitä vahvempi sielu. Näin esimerkiksi heinäsirkan sielu on täysin olematon verrattuna haltiasieluun.

Aura - Sielusta jatkuvasti hohkava energia. Aura kertoo enemmän sielun omistajasta kuin sielu itse. Esimerkiksi vahva aura viittaa magian hallintaan. Jotkut kykenevät aistimaan tai jopa näkemään muiden olentojen aurat.

Aave - Kun olento kuolee, tuon sielu hajoaa ja katoaa osaksi energiavirtaa. Joskus tämä ei tapahdu heti, vaan sielu voi säilyä joskus jopa kuukausia samassa muodossa kuin oli olennon vielä ollessa elossa. Aaveet eivät kykene ajatukseen tai vaikuttamaan ympäristöönsä, eikä niiden kanssa voi kommunikoida. Aaveen voi nähdä satunnaisesti sinisävyisenä, savumaisena harsona ja tuon äänen kuulla kaukaisena kaikuna.

Jumalolento - Henkiolento, joka saa energiansa uskosta. Mitä useampi uskoo, sitä voimakkaampi on jumalolento. Jumalolento voi vaikuttaa materiaaliseen maailmaan saadakseen lisää seuraajia, mutta se vie paljon energiaa ja on näin ollen harvinaista. Suurimmalla osalla jumalolentoja ei ole uskomusta, ja vain murto-osalla kaikista palvotuista jumalista on jumalolento.

Luonnonhenki - Henkiolento, joka on asettunut ”asumaan” materiaaliseen maailmaan, usein puuhun, metsään, kiveen, jokeen, tms. Jos luonnonhenkeä häiritään liikaa, se voi muuttua räyhähengeksi.

Räyhähenki - Lyhytikäinen henkiolento, joka kykenee aiheuttamaan kaaosta materiaalimaailmassa esimerkiksi rikkomalla esineitä tai vaikuttamalla säähän. Räyhähenkiä luullaan usein virheellisesti vihaisiksi aaveiksi.

Demoni - Voimakkaimpia, mutta myös harvinaisimpia henkiolentoja. Demonit voivat olla yhteyksissä materiaaliseen maailmaan illuusioiden välityksellä, ja ne voivat asettua esineisiin, kasveihin ja eläimiin (tätä kutsutaan riivaamiseksi). Demonit ovat pahantahtoisia materiaalisia olentoja kohtaan, joten niiden kanssa ei kannata olla missään tekemisissä.

Takaisin ylös